Четверг | 06.10.2022 | 04:45
Методсовет
методический портал учителя
Приветствую Вас Гость | RSS

Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Категории раздела
Личный дневник
Портфолио

Поделиться

Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

Наша кнопка

Методсовет


 Дневник 
Главная » 2013 » Апрель » 2 » Навчальна програма для підготовки робітників з професії «Контролер зварювальних робіт»
22:17
Навчальна програма для підготовки робітників з професії «Контролер зварювальних робіт»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Затверджую
Директор коледжу

___________________________

"_____" _______________ 20__ р.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗВАРЮВАННЯ ПЛАВЛЕННЯМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

2012

Технологічні основи зварювання плавленням. Навчальна програма для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Контролер зварювальних робіт» 2, 3 розрядів.

Укладач Шевченко М.П. – викладач Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ».

Рецензенти

Програма розглянута і схвалена:
Цикловою комісією з напряму «Зварювання» Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
(протокол № від р.).
Методичною радою Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
(протокол № від р.).
Пояснювальна записка

Програмою предмета «Технологічні основи зварювання плавленням» відведено згідно навчального плану 80 годин учбового часу, з них 76 годин- на лекції та 4 години - лабораторні роботи. Лабораторні роботи призводиться за окремою методичною розробкою з необхідними поясненнями.
Програма курсу розроблена відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти.
Мета вивчення предмету – забезпечити відповідність сучасним вимогам знань учнів з розробки технологічних процесів зварювання, наплавлення та перспективних технологій.
Контролер зварювальних робіт 2 розряду повинен:
уміти: контролювати якість та приймати складання під зварювання та зварні з'єднання виробів, вузлів та конструкцій з низьковуглецевих сталей; чистоту поверхні краю, перевіряти геометрію краю шаблоном тощо; відповідність вихідних зварних матеріалів технічним умовам; наявність сертифікатів, якість сушіння та прожарювання; чистоту поверхні зварного дроту тощо.
знати: основні вимоги підготовки до зварювання виробів та вузлів; основи технологічних процесів зварювання; вимоги до зварних матеріалів; допуски під час зварювання виробів та вузлів, які контролює; умови позначення зварних швів на кресленнях.
Пограмою передбачено вивчення наступних тем:
Тема 1 Вступ
Тема 2 Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви
Тема 3 Зварюваність сталей. Матеріали для зварювання
Тема 4 Основи металургійних процесів при зварюванні
Тема 5 Поняття про технологічний процес зварювання
Тема 6 Деформації і напруження при зварюванні
Тема 7 Вимоги охорони праці при зварюванні, різанні та контролі якості зварних з'єднань
Підсумком вивчення предмету є іспит, на якому учні повинні показати знання та практичні навички з наведених тем.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА
«Технологічні основи зварювання плавленням»

Зміст теми предмету

Кількість годин
всього лекція лабораторно-практичні роботи
1 2 3 4
Тема 1 Вступ
Історія створення зварювального виробництва 2 2 -
Підсумок за темою 1: 2 2 -
Тема 2 Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви
Визначення зварювання як процесу. Суть процесу зварювання 2 2 -
Класифікація процесів зварювання. Коротка характеристика основних видів зварювання 2 2 -
Види зварних з'єднань, їх характеристика. Конструктивні елементи зварних з'єднань. Класифікація зварних швів. 2 2 -
Умовні позначення швів зварних з'єднань на кресленнях. Державні стандарти зварних з'єднань. 2 2 -
Поняття про розрахунок зварних швів на міцність. 2 2 -
Підсумок за темою 2: 10 10 -
Тема 3 Зварюваність сталей. Матеріали для зварювання
Сталі, їх класифікація. 2 2 -
Зварювніть сталей. Визначення зварюваності сталей. Класифікація сталей за їх зварюваністю. 2 2 -
Холодні і гарячі тріщини металу при зварюванні, визначення стійкості металу до утворення тріщин. 2 2 -
Матеріали для зварювання, їх види, призначення. Сталевий зварювальний і наплавочний дріт. Електроди для зварювання і наплавлення. Порошковий та самозахисний дріт. Типи, марки, вимоги до них. 2 2 -
Зварювальні флюси. Призначення, класифікація, марки флюсів. Державні стандарти на флюси. 2 2 -
Захисні гази. Види газів для дугового та газового зварювання. Транспортування та зберігання газів. Державні стандарти на захисні гази. 2 2 -
Лабораторно-практична робота № 1 "Визначення типу та марки електродів для зварювання низьковуглецевих конструкційних сталей". 2 - 2
Підсумок за темою 3: 14 12 2
1 2 3 4
Тема 4 Основи металургійних процесів при зварюванні.
Поняття про металургійний процес при зварюванні. Характерні особливості металургійних процесів при зварюванні сталей. 2 2 -
Окислення, розкислення, рафінування і легування металу шва. 2 2 -
Забруднення металу шва, причини забруднення металу шва. Способи боротьби із забрудненням. 2 2 -
Кристалізація металу шва. Утворення тріщин, їх види. 2 2 -
Будова зварного шва, зони зварного з'єднання. 2 2 -
Якість металу на дільницях зон термічного впливу. Ширина зони термічного впливу при різних видах зварювання. 2 2 -
Підсумок за темою 4: 12 12 -
Тема 5 Поняття про технологічний процес зварювання
Державні стандарти якості на метал. 2 2 -
Підготовка металу до зварювання. Правка металу. Зачистка, розмітка металу перед зварюванням. 2 2 -
Вирізка деталей, підготовка кромок. 2 2 -
Збирання деталей перед зварюванням, способи збирання. 2 2 -
Вибір режиму зварювання. Основні і допоміжні показники режиму зварювання. Вплив показників режиму зварювання на розміри і форму шва. Вибір діаметра електроду при зварюванні, його вплив на одержання зварного шва певної міцності. Вибір величини зварювального струму. 2 2 -
Використання прихваток при збиранні елементів під зварювання 2 2 -
Техніка наплавлення швів. Положення електрода. Коливальні рухи електрода. Наплавлення валиків. Способи заповнення шва. 2 2 -
Зварювання стикових та кутових швів у нижньому положенні. Виконання вертикальних, горизонтальних і стельових швів. 2 2 -
Упровадження передових технологічних процесів зварювання. 2 2 -
Лабораторно-практична робота № 2 " Вибір режимів зварювання для конкретної конструкції в залежності від способу зварювання". 2 - 2
Підсумок за темою 5: 20 18 2
Тема 6 Деформації і напруження при зварюванні
Сила, напруга, деформація, зв'язок між ними. Види напруги в матеріалі. 2 2 -
1 2 3 4
Причини виникнення напруги і деформацій при зварюванні. Види деформацій при зварюванні. 2 2 -
Способи зменшення деформацій і напруги при зварюванні. 2 2 -
Конструктивні способи боротьби з деформаціями і напругою. 2 2 -
Технологічні способи боротьби з деформаціями і напругою. 2 2 -
Виправлення деформованих зварних конструкцій. 2 2 -
Підсумок за темою 6: 12 12 -
Тема 7 Вимоги охорони праці при зварюванні, різанні та контролі якості зварних з'єднань
Правила техники безпеки при виконанні зварювальних робіт на підприємстві. Вивчення інструкцій підприємства.
Основні види травматизму. Заходи захисту від травматизму.
Правила безпеки при зварюванні на висоті і закритих посудинах. 2 2 -
Ураження електричним струмом. Захист від ураження електричним струмом. Заземлення електротехнічних установок і машин. 2 2 -
Шкідлива дія променевої енергії. 2 2 -
Захист очей і обличчя від променів дуги при ручному дуговому зварюванні, зварюванні під флюсом, газовому зварюванні і різанні. 2 2 -
Пожежна безпека. Травми від вибухів і пожеж. Попередження пожеж при виконанні зварювання і різання. 2 2 -
Підсумок за темою 7: 10 10 -
Разом за предметом: 80 76 4


ЗМІСТ ПРЕДЕТУ

Тема 1 Вступ
Значення галузі для суспільного господарства держави, регіональні особливості галузі, перспективи її розвитку.
Історія розвитку зварювального виробництва.
Науково-технічний прогрес в галузі, його пріоритетне спрямування. Значення професії контролера і перспективи її розвитку.
Роль професійної компетентності в забезпеченні високої якості продукції.
Трудова і технічна дисципліна, культура праці.
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою професійно-технічної підготовки контролера зварювальних робіт 2-го розряду, рекомендованою літературою.

Тема 2 Загальні відомості про зварювання, зварні з’єднання і шви
Визначення зварювання, як процесу.
Суть процесу зварювання, класифікація видів зварювання.
Суть зварювання плавленням і тиском. Класифікація процесів зварювання.
Коротка характеристика основних видів зварювання.
Визначення зварних з’єднань. Види зварних з’єднань, їх характеристика. Конструктивні елементи зварних з’єднань.
Класифікація зварних швів.
Умовні позначення швів зварних з’єднань на кресленнях.
Поняття про розрахунок зварних швів на міцність.
Державні стандарти зварних з’єднань.

Тема 3 Зварюваність сталей. Матеріали для зварювання
Сталі, класифікація сталей. Зварюваність сталей. Визначення зварюваності сталей. Вплив хімічного складу сталей за їх зварюваністю. Класифікація сталей за їх зварюваністю.
Холодні і гарячі тріщини металу при зварюванні, визначення стійкості металу до утворення тріщин.
Матеріали для зварювання, їх види, призначення.
Сталевий зварювальний і наплавочний дріт. Електроди для зварювання та наплавлення. Порошковий та самозахисний дріт. Загальні вимоги до них. Типи, марки. Правила транспортування та зберігання. Вимоги державного стандарту до зварювальних матеріалів.
Зварювальні флюси.
Призначення, класифікація, використання флюсів. Марки флюсів. Державні стандарти на флюси.
Захисні гази. Види газів для дугового та газового зварювання. Транспортування та зберігання газів. Державні стандарти на захисні гази.
Лабораторно-практична робота № 1: «Визначення типу та марки електродів для зварювання низьковуглецевих конструкційних сталей».

Тема 4 Основи металургійних процесів при зварюванні
Поняття про металургійний процес при зварюванні. Характерні особливості металургійних процесів при зварюванні сталей. Окислення, розкислення, рафінування і легування металу шва.
Забруднення металу шва, причини забруднення металу шва. Способи боротьби із забрудненнями.
Кристалізація металу шва. Утворення тріщин, їх види.
Будова зварного шва, зони зварного з’єднання.
Мікроструктура металу зони термічного впливу. Зони термічного впливу, причини їх виникнення.
Якість металу на дільницях зон термічного впливу. Ширина зони термічного впливу при різних видах зварювання.

Тема 5 Поняття про технологічний процес зварювання
Державні стандарти якості на метал.
Підготовка металу до зварювання. Правка металу. Зачистка, розмітка металу перед зварюванням.
Розмітка металу перед зварюванням. Вирізка деталей, підготовка кромок.
Збирання деталей перед зварюванням, способи збирання.
Вибір режиму зварювання. Основні і допоміжні показники режиму зварювання. Вплив показників режиму зварювання на розміри і форму шва.
Вибір діаметра електроду при зварюванні, його вплив на одержання зварного шва певної міцності. Вибір величини зварювального струму.
Використання прихваток при збиранні елементів під зварювання.
Збудження зварювальної дуги , довжина дуги.
Техніка наплавлення швів. Положення електрода. Коливальні рухи електрода. Наплавлення валиків. Способи заповнення шва.
Зварювання стикових та кутових швів у нижньому положенні. Виконання вертикальних, горизонтальних і стельових швів.
Упровадження передових технологічних процесів зварювання.
Лабораторно-практична робота № 2: «Вибір режимів зварювання для конкретної конструкції в залежності від способу зварювання».

Тема 6 Деформації і напруження при зварюванні
Сила, напруга, деформація зв’язок між ними. Види напруги в матеріалі.
Причини виникнення напруги і деформацій при зварюванні. Види деформацій при зварюванні.
Способи зменшення деформацій і напруги при зварюванні.
Конструктивні і технологічні способи боротьби з деформаціями і напругою.
Виправлення деформованих зварних конструкцій.

Тема 7 Вимоги охорони праці при зварюванні, різанні та контролі якості зварних з’єднань
Правила техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт на підприємстві. Вивчення інструкцій підприємств.
Основні види травматизму. Заходи захисту від травматизму.
Ураження електричним струмом. Захист від ураження електричним струмом. Заземлення електротехнічних установок і машин.
Шкідлива дія променевої енергії.
Захист очей і обличчя від променів дуги при ручному дуговому зварюванні, зварюванні під флюсом, газовому зварюванні і різанні.
Правила безпеки при зварюванні на висоті і закритих посудинах.
Пожежна безпека.
Травми від вибухів та пожеж.
Попередження пожеж при виконанні зварювання і різання.
Безпека праці при контактному зварюванні.

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Лабораторно-практична робота № 1
Тема: «Визначення типу та марки електродів для зварювання низьковуглецевих конструкційних сталей» – 2 год.
Лабораторно-практична робота № 2
Тема: «Вибір режимів зварювання для конкретної конструкції в залежності від способу зварювання» - 2 год.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
Оцінка «5» (відмінно) ставиться:
• коли лабораторно-практична робота виконана згідно завдання у повному обсязі;
• наведені усі необхідні розрахунки, обґрунтування, ескізи, креслення, схеми, графіки, висновки;
• оформлена згідно до вимог ЄГР;
• при захисті учень впевнено обґрунтовано відповідає на поставлені питання і захищає виконаний звіт;
• впевнено та правильно розв’язує проблемно-ситуаційні питання, обґрунтовує їх, вільно володіє термінологією з даної дисципліни.
Оцінка «4» (добре) ставиться, якщо учень показує знання і ті ж вимоги, що й оцінка «5», але припускає окремі помилки, які сам же може виправити після зауважень викладача.
Оцінка «3» (задовільно) ставиться, якщо учень показує знання і розуміння основних положень з даної теми, але:
• припускає неточності у розрахунках, помилки при виконанні схем і креслень, у формуванні визначення, рішень поставлених задач та завдань;
• не досить точно може обґрунтувати відповідь;
• плутається у термінології з даної дисципліни, даної теми;
• захищає роботу не своєчасно.
Оцінка «2» (незадовільно) ставиться, якщо учень при захисті лабораторної роботи показує незнання більшої частини теми роботи, припускає в формулюваннях та визначеннях помилки, які викривляють зміст, безладно та невпевнено викладає матеріал. Робота повертається на повторне доопрацювання з послідовним захистом.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІСПИТІВ І ЗАХИСТІВ
Оцінка «5» (відмінно) ставиться:
• коли тема питання викладається з достатньою повнотою, усі
визначення правильні та точні. Учень показує повне розуміння
матеріалу та може обґрунтувати свою відповідь, наводити
необхідні приводи, правильно відповідає на додаткові питання
викладача з метою з'ясування ступеня студентом даного
матеріалу;
• впевнено та правильно розв'язує проблемно-ситуаційні питання,
обґрунтовує їх;
• вільно володіє термінологією з даної дисципліни.
Оцінка «4» (добре) ставиться, якщо учень показує знання і ті ж вимоги, що й оцінка «5», але припускає окремі помилки, які сам же може виправити після зауважень викладача.
Оцінка «3» (задовільно) ставиться, якщо учень показує знання і розуміння основних положень з даної теми, але:
• припускає неточності у формуванні визначення, рішень
поставлених задач та завдань;
• не досить точно може обґрунтувати відповідь;
• викладає матеріал не досить зв'язано та послідовно;
• плутається у термінології з даної дисципліни, даної теми.
Оцінка «2» (незадовільно) ставиться, якщо учень показує незнання більшої частини відповідної теми припускає в формулюваннях та визначеннях помилки, які викривляють зміст, безладно та невпевнено викладає матеріал.Список рекомендованих джерел

Основна:
1. Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. – Ученик для для машиностроительных техникумов. – 3-е изд., перераб. и допол. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 461 с.
2. Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением (лабораторные работы). – М .: Машиностроение, 1982.
3. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. Под. редакцией Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1987.
4. Окулов О.И., Бельчук Г.О., Деменцевич В.П. Технология и оборудованиесварки плавленим. – М.: Машиностроение, 1977.
5. Никифоров Г.Д., Бобров Г.В., Никитин В.М., Дьяченко В.В. Технология и оборудование сварки плавленим. – М.: Машиностроения, 1978.
6. Китаев А.М., Катаев Я.А. Дуговая сварка. – М.: Машиностроение, 1983.

Додаткова:
1. Сварка в машиностроении: Справочник. В 4-х т./Редкол.: Г.А. Николаев (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1979.
2. Справочник сварщика/Под ред. В.В. Степанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1982. – 560 с.

Список використаних ГОСТів

ГОСТ 2246-70. Проволока стальная сварочная. Технические условия.
ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы. Конструктивные элементы и размеры.
ГОСТ 8713-79. Сварка под флюсом. Сварные соединения. Основные типы. Конструктивные элементы и размеры.
ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки и наплавки. Классификация и общие технические условия.
ГОСТ 9087-81. Флюсы сварочные плавленые. Технические условия.
ГОСТ 14771-76. Дуговая сварка в защитном газе. Сварные соединения.
ГОСТ 14806-80. Дугове зварювання алюмінію й алюмінієвих сплавів в інертних газах. Зварені з'єднання. Основні типи, конструктивні елементи і розміри.
ГОСТ 2.312-72. Изображение швов сварных соединений.
Просмотров: 2386 | Добавил: tender | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Мы "ВКонтакте"

Поиск

Наши планы
Приглашаем Вас ознакомиться
с планами нашего портала

Афоризм дня
От множества мечтаний много тщетных слов.
/Соломон/


Реклама

Рейтинг@Mail.ru
"Методсовет" © 2010 - 2022
My-shop.ru - Магазин учебной и деловой литературы